Alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzése és ennek vizsgálata az épületgépész mérnök feladata a tervezési folyamat során. Ennek vizsgálata azt jelenti, hogy a mérnök megnézi a számba vehető összes alternatív energiaellátási módot, úgymint napelem, napkollektor, hőszivattyú, biomassza, távfűtés egyebek, és készít egy vizsgálatot gazdasági szempontból melyik választás a legideálisabb.

Hogyan néz ki az alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzése?

Enne a vizsgálatnak eléggé kötött a formai illetve tartalmi része, hiszen a 7/2006-os TNM rendelet részletesen foglalkozik vele, valamint megköti a kötező tartalmi elemeit is.

Alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzése

Nézzük végig a kötelező elemeket:

Alternatív rendszerek vizsgálata, a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 4. számú melléklete alapján

Jogszabáyi háttér:

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a0600007.tnm&targetdate=20210101&printTitle=7/2006.+%28V.+24.%29+TNM+rendelet

Az épületgépészeti rendszerekben alkalmazott alternatív energiaellátásoknak a célja, hogy az épület üzemeltetési költségét csökkentsük. Az alternatív rendszerek kiválasztásakor meg kell vizsgálni, hogy mely rendszereket érdemes az adott épülethez, a felhasználás jellegéhez illeszteni.

A 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 4. számú melléklete alapján a következő alternatív rendszerek megvalósíthatóságát vizsgáljuk:

– megújuló energiaforrásokat használó decentralizált rendszerek,

– kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés,

– tömb- és távfűtés/hűtés,

– hőszivattyú.

Alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzése – minta

Szoláris rendszerek műszaki-környezeti feltételei
1 Határoló felületek (m2, tájolás, dőlés)
2 A határoló felületek energiagyűjtő elemek elhelyezésére alkalmasak
3 Benapozás akadálytalan
4 Ha 2. és 3. I, akkor
5 HMV és/vagy fűtési energiaigény lefedési aránya
6 Ha 5, kisebb, mint 100%, a kiegészítő ellátás energiahordozója
7 Primer energiaigény
8 szoláris hűtés villamos segédenergia igénye
9 Fotovoltaikus rendszer szigetüzemben
10 Fotovoltaikus rendszer hálózatra köthető
11 Villamosenergia-igény lefedési aránya
12 Villamos fogyasztók primer energiaigénye
13 Szoláris rendszer műszaki-környezeti szempontból alkalmazható

A biomassza alapú alternatív energiaellátás műszaki-környezeti feltételei
1 A tüzelőanyag szállítási távolsága
2 Hőtermelő beszerezhető
3 Tüzelőtárolás helyigénye biztosítható
4 Ha 2. és 3. I, akkor
5 Kiszolgálási igény gyakorisága
6 Primer energiaigény
7 Biomassza alapú alternatív energiaellátás műszaki-környezeti szempontból alkalmazható

A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés műszaki-környezeti feltételei
1 Rendelkezésre álló energiahordozó
2 Lefedési arány
3 Ha 2, kisebb, mint 100%, a kiegészítő ellátás energiahordozója
4 Villamosenergia épületen belül hasznosítható hányada
5 Hálózatra való csatlakozás feltételei adottak
6 Berendezések az épületen belül elhelyezhetők
7 Primer energiaigény
8 Kapcsolt energiatermelés műszaki-környezeti szempontból alkalmazható

A tömb- és távfűtés/hűtés műszaki-környezeti feltételei
1 Hálózat távolsága a telekhatártól
2 A forrásoldal és a hálózat kapacitása elegendő
3 A hőhordozó paraméterei megfelelőek
4 Primer energiaigény
5 Tömb- és távfűtés/hűtés műszaki-környezeti szempontból alkalmazható
A hőszivattyús energiaellátás műszaki-környezeti feltételei
1 Lehetséges forrásoldal fűtési üzemmódra
2 Geológiai adatok
3 Lefedési arány
4 Ha 2, kisebb, mint 100%, a kiegészítő ellátás energiahordozója
5 Primer energiaigény
6 Hőszivattyús energiaellátás műszaki szempontból alkalmazható