Energetikai tanúsítvány 50 m2 alatt nem kell önálló épületek esetében. Mit is jelent ez? Hol van ez leírva? Mire hivatkozz az ügyvédnél?

Energetikai tanúsítvány 50 m2 alatt

Energetikai tanúsítvány 50 m2 alatt nem kell

Önálló épület esetében, ami 50 m2 alatti nem kell energetikai tanúsítványt készíteni adás-vételhez. Általános tapasztalatunk, hogy a Pénzügyi Intézetek sajnos ettől függetlenül el szokták kérni, pedig a vonatkozó jogszabályban egyértelműen megtalálható a leírás.

A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról értelmében az 50 m2 –nél kisebb hasznos alapterületű épületre a tanúsítvány készítési kötelezettség nem terjed ki.

Idézet a vonatkozó rendeletből:

(1) * E rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott esetekben − a (2) bekezdés
szerinti kivételekkel − épületek és az épület önálló rendeltetési egységei energetikai
jellemzőinek tanúsítási eljárására kell alkalmazni.
(2) * A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;

176/2008. (IV.30.)

Ennek értelmében az 50 m2 alatti lakásokra és üzlethelyiségekre kell energetikai tanúsítványt készíteni, amennyiben egy nagyobb épületen belül helyezkednek el. Például ha van egy panel lakásunk egy nagyobb tömb épületben, akkor arra kell tanúsítvány, de ha van egy hétvégi házunk 50 m2 alatt ami nem csatlakozik semmilyen más épülethez, akkor arra nem kell energetikai tanúsítványt készíttetnünk. Persze mindig célszerű erről az ügyvédünkkel is konzultálni, illetve rákérdezni ha az adott ügyletben pénzügyi intézet pl.: bank is részt vesz ragaszkodik-e a tanúsítvány készítéshez.

Energetikai tanúsítvány 50 m2 alatt

De nézzük akkor az illetékes Kamarák állásfoglalását:

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara BÍRSÁGOLÁSI SZABÁLYZATA egyenesen jogszerűtlen tanúsításnak minősíti az 50 m2 alatti épületek tanúsítását.
Idézet a bírságolási szabályzatból:
JOGSZERŰTLEN ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNYOK:
” – a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet(az épületek energetikai jellemzőinek
tanúsításáról)előírásainak, különösen az 1. §-nak (a rendelet alkalmazási köre) mint például azok a tanúsítványok, amelyek 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre vonatkoznak.”

Nézd meg az energetikai tanúsítványokra vonatkozó jogszabályokat és olvass utána mikor kell tanúsítvány és mikor nem:

A Magyar Mérnöki Kamara Bírságolási szabályzatát a következő linken tudod átolvasni:

https://www.bpmk.hu/images/BPMK%20B%C3%ADrs%C3%A1gol%C3%A1si%20szab%C3%A1lyzat%202017-1.pdf