Energetikai tanúsítvány jogszabály 2022: Az energetikai tanúsítványra vonatkozó magyar jogszabály a 176/2008. (VI.30.) Kormány rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról. Részleteit itt tudjátok elolvasni:

Energetikai tanúsítvány jogszabály

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800176.KOR

A következőkben összefoglaljuk a fontosabb részleteket:

Mikor nem kell energetikai tanúsítvány?

a) az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;

b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre;

c) a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre;

d) hitéleti célra használt épületre;

e) a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre;

f) műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.

Energetikai tanúsítvány jogszabály

Meddig érvényes az energetikai tanúsítvány?

Az energetikai tanúsítvány jogszabály szerint a tanúsítvány tíz évig hatályos.

Ha a tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni, ha a tanúsítvány hatálya alatt eladás, vagy bérbeadás történik. Új tanúsítvány készítésével az előző hatályát veszti.

A jogszabály többi pontja a tanúsítványok formai követelményeivel, a tanúsítás díjával, valamint a tanúsítványok szakmai ellenőrzésével foglalkozik.