Gyakori kérdések

A következő leírásban összeszedtük az energetikai tanúsítással kapcsolatos össszes eddig felmerült kérdést. Amennyiben nem találja meg a szükséges választ, kérjük keressen minket elérhetőségeinken!

Hogy néz ki egy tanúsítvány?

A következő képen található egy energetikai tanúsítvány minta:tanusitvany

A jobb felső sarokban találja kék színnel a szükséges azonosítót. Erre van szükség adás-vétel esetén.

A kép alatt találja a korszerűsítési javaslatot, melyet minden esetben érdemes elolvasnia.

Alatta pedig, hogy milyen kategóriát tudna elérni, ha a javaslatot megfogadná.

Minden esetben ellenőrizze le, hogy a tanúsító szakember adatai megfelelnek-e, erre a legegyszerűbb módszer, ha a név alapján az mmk.hu oldalon szereplő kamarai névjegyzékben megnézi, hogy az adott szakembernek van-e TÉ-jelű jogosultsága.

Mikor nem kell energia-tanúsítvány? (a hatályos jogszabály szerint van 12 kivétel, amikor nem kell tanúsítvány)
 1. az 50 négyzetméternél kisebb hasznos alapterületű épületekre,
 2. az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre,
 3. a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre,
 4. a hitéleti rendeltetésű épületre,
 5. a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre,
 6. mezőgazdasági rendeltetésű épületre,
 7. azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség  a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb,   mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki,
 8. a műhely rendeltetésű épületre,
 9. a levegővel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre,
 10. a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén,
 11. ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt,
 12. a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi    CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás esetén.

Ugyanakkor üdülőépület  lakóházzá való átminősítése esetében a tanúsítvány megléte és minimálisan “C” besorolása is előírás.

Meddig érvényes a tanúsítvány?

A számlák alapján készített energetikai tanúsítás 3 évig érvényes, míg a számított módszerrel készült tanúsítás 10 évig érvényes.

2016.január 1-től számlák alapján is lehet tanúsítványt készíteni?

ac28d0ff3c07b4049d257436152817eb_normal2016. január 1-jétől a hat-, és többlakásos épületek tanúsítása elvégeztethető az energia számlák alapján. Ugyanakkor nem minden esetben készülhet mérés alapján tanúsítvány, mivel az ehhez szükséges hiteles műszaki feltételek nem mindig adottak. A mérés alapján végzett tanúsítvány 10 év helyett csak 3 évig használható fel. Mivel a pontosság érdekében csak egész épületre készülhet mérés alapján tanúsítvány, ezért az így készült tanúsítvány borítóját érdemes a többlakásos ház egy közös helyiségében kifüggeszteni. A tanúsítvány azonosító kódja több szerződéshez is felhasználható.

Milyen besorolások – energetikai osztályok vannak?
1.BesorolásSzázalékos viszonyMinőségi osztályának szöveges jellemzése
2.AA++<40Minimális energiaigényű
3.AA+40–60Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú
4.AA61–80Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb
5.BB81–100Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő
6.CC101–130Korszerű
7.DD131–160Korszerűt megközelítő
8.EE161–200Átlagosnál jobb
9.FF201–250Átlagos
10.GG251–310Átlagost megközelítő
11.HH311–400Gyenge
12.II401–500Rossz
13.JJ>500Kiemelkedően rossz

energetikai tanúsítvány

Mi lesz a meglévő tanúsítványommal, újat kell csináltatni?

A már meglévő tanúsítványok 2016. január 1-jétől nem használhatók fel további tranzakciókhoz változatlanul. A korábban készült tanúsítványok alapján a tanúsítvány nyilvántartó rendszer egy pótlap kiállításával új tanúsítványt generál, ezt kell a továbbiakban használni. A tulajdonosok az új besorolásukról a tanúsítási rendszerben tájékozódhatnak: https://www.e-epites.hu/entan/

Itt igényelhető a kiállított pótlap, ami a korábban készült tanúsítvánnyal együtt érvényes. Az érvényességi ideje a korábbi tanúsítvány kiállítási idejétől számított 10 év.

Mi az a KNE?

A KNE = Közel nulla energiaigényű épületet jelent. Az az épület felel meg ennek a követelménynek, melynek energiafogyasztásának 25 %-t megújuló energiával termelik (helyben előállított megújuló energiával).

Mi az a MER?

A MER = Megújuló energia részarány. Azt jelenti, hogy az összes energiafogyasztás (lakóépület esetében HMV és Fűtési energiaigény), hány százaléka biztosított megújuló energiával. Ennek számítására azért van szükség, hogy mmeghatározzuk az épület KNE vagy sem.

Mikor kell MER számítás?

A MER mennyiségét elsősorban olyan új épületeteknél kell számításba venni, ahol az építési engedélyezési eljárás során erre szükség van. Azon épületek ezek, amikre az építési engedély iránti kérelmet 2016. január 1-je után nyújtották be és az épület használatbavétele[1] 2020. december 31-e után fog megtörténni (hatóságok használatára szánt vagy tulajdonában lévő épületeknél 2018. december 31. után).megújuló energia részarány

A MER számítása másodsorban akkor válik kötelezően szükségessé, ha az épületenergetikai tanúsítás során be szeretnénk bizonyítani, hogy a tanúsított épület KNE-nek minősül. KNE minőségi osztályú az épület, ha BB besorolásba vagy annál jobba kerül a tanúsítás során.kedvezőbbe kerül a tanúsítás során.

 

További érdekességek, általános tudnivalók az energetikai tanúsítványról:

Mit mutat meg a tanúsítvány?

A tanúsítvány megmutatja, hogy milyen szintű az adott épület energiahatékonysága. A tanúsítványban az épület éves energiafogyasztását hasonlítjuk össze egy ugyanolyan méretű, alakú és rendeltetésű épület energiafogyasztásával, amelyik éppen megfelel a jogszabályban rögzített pillanatnyi energetikai követelményeknek.

Az épületenergetikai tanúsítás legfontosabb része a korszerűsítési javaslat, amelyben az energiatudatos használatra ad tanácsot és egyben rámutat a lakás hőtechnikai, illetve épületgépészeti hiányosságaira, problémáira. A javaslatnak az épület rendeltetését, műszaki állapotát figyelembe vevő költséghatékony megoldásra kell irányulnia, és figyelemmel kell lennie a reális megvalósíthatóságra is. A javaslat kitérhet arra, hogy a javasolt megoldások egyenkénti vagy együttes megvalósítása esetén hogyan változik az adott épület energiaigénye, illetve ez alapján az épület milyen energetikai minőségi osztályba kerülhet. A tulajdonos kérésére és költségére, az adott épület gazdasági élettartama alatti költséghatékonysági  számítás is készíthető. A tanúsítvány tartalmazhat további információt a megújuló energia felhasználás mennyiségére, az ajánlások megvalósításának lehetséges lépésire vonatkozóan, továbbá tájékoztatást a támogatási és finanszírozási programokról.

Hogyan készül a tanúsítvány?

Új ingatlan esetén a tanúsítás egyszerűsített eljárásban történik. A kivitelezési tervdokumentációnak mindig része az épületre vonatkozó energetikai számítás. Amennyiben a tervnek megfelelően készült el az épület, a beépített épületgépészeti berendezések műszaki jellemzői sem térnek el a számítás során figyelembe vett adatoktól és mindezeket igazolja a felelős műszaki vezető, akkor a tanúsító könnyen megállapíthatja az épület energetikai besorolását. Amennyiben az épületben a tervhez képest megváltozott valamilyen lényeges jellemző, úgy az igazoló számítást újra el kell végezni. Az új számítás pedig már a tanúsítvány alapja lehet.

Meglévő épületek esetében is alkalmazható egyszerűsített tanúsítási eljárás, ha már hasonló méretű, alakú, fűtésű és melegvíz ellátású lakás tanúsítványa rendelkezésre áll. Ekkor csak az esetleges különbségeket kell számításba venni (például, ha kicserélték az ablakokat). Ha nem állnak rendelkezésre az épület tervei, a tanúsítónak a helyszínen a méreteket fel kell mérnie és a szerkezeteket, valamint az épületgépészeti berendezések adatait be kell azonosítania. A tanúsítás során az energetikai tervezéshez hasonló számítással lehet az épület energetikai jellemzőit megállapítani és a követelményekkel összehasonlítani. Az építtető, illetve a tulajdonos biztosítja a tanúsítás elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, számlákat, a szükség szerinti mérések, ellenőrzések elvégzésének helyszíni feltételeit és a szükséges mértékű közreműködést.

Kik készíthetik el?

Tanúsítást a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékébe felvett tanúsítók végezhetik.  Számos tanfolyam készíti fel a tanúsítókat a kamarai vizsgára. A két Kamara névjegyzékében a kamarai honlapokon 2000 főnél több tanúsító adatai elérhetőek.

Mennyibe kerül a tanúsítás?

A tanúsítás költsége a tanúsításra fordított munkaidőtől és a tanúsítási feladattól függ, összegét és a további elszámolható költségeket a 176=2008. (VI.30.) Kormányrendelet 10.§ szerint kell megállapítani. Az energetikai tanúsítvány készíttetésének költsége magánszemélyek esetében az ingatlan eladásakor elismert költségnek számít, illetve az adóalapot csökkentő tényező.

Mi az az e-tanúsítás?

Az e-tanúsítás az Országos Építésügyi Nyilvántartás részeként működő alkalmazás, melynek célja az energetikai tanúsítványok országos, elektronikus, hiteles nyilvántartásának megalapozása a következő szolgáltatásokkal:

– internetes elérésű felület biztosítása a tanúsítványok feltöltéséhez,
– a feltöltött adatok alapján a tanúsítvány automatikus, formai és számszaki ellenőrzése,
– tanúsítványok hitelesítése,
– a tanúsítványok nyilvántartásba vétele,
– a későbbi szakmai ellenőrzés lehetőségének biztosítása.
Mit nevezünk hiteles energetikai tanúsítványnak?

Hiteles példánynak az e-tanúsítás országos, elektronikus nyilvántartásban található, azonosító kóddal ellátott elektronikus példány tekinthető. Nyomtatni bármennyit lehet belőle, a nyomtatott példányok a hiteles példány másolatai.

Meddig hatályos az elkészült tanúsítvány?

A tanúsítvány tíz évig hatályos. A tanúsító az általa készített tanúsítványt, valamint az azt alátámasztó dokumentációt (számítást) a megbízónak történő átadástól számított 10 évig megőrzi. Ha a tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni. Ez változott 2016. január 1-vel.

Szolgáltatásunk az alábbi településeken érhető el:

Lefelé görgetve nézheti meg az egyes megyéket. Online megrendelés menüpontban kérhet ajánlatot a tanúsítvány elkészítésére is!!! Ezzel még nem keletkezik semmilyen kötelezettsége és 2 órán belül személyes ajánlata lesz!

Cégadatok:

Madaras Gergely e.v.

Telefon: 06-30/222-0962
E-mail: madarasgergo@gmail.com

Kulcsszavak

energetikai tanúsítvány energetikai tanúsítvány ára energetikai tanusítvány tanúsítvány épületenergetikai tanúsítvány energetikai tanúsítvány olcsón energetikai tanúsítvány ár energetikai tanúsítvány árak energetikai tanúsítvány jogszabály energetikai tanúsítvány rendelet energetikai tanúsítvány készítés lakás energetikai tanusítvány energetikai tanúsítvány adásvételi szerződés olcsó energetikai tanúsítvány energetikai tanúsítvány mikor kell energia tanúsítvány mikor kell energetikai tanúsítvány energiahatékonysági tanúsítvány ingatlan energetikai tanúsítvány energetika tanúsítvány energetikai tanúsítvány készítése energetikai tanúsítvány törvény ingatlan adásvétel energetikai tanúsítvány energetikai tanúsítvány minta energetikai tanúsítvány 50 m2 alatt tanusítvány tanusitvány energetikai tanúsítvány kötelező energetikai tanúsítvány érvényessége hiteles energetikai tanúsítvány energetikai tanúsítvány földhivatal energetikai tanúsítvány kategóriák energetikai tanúsítvány kalkulátor energetikai tanúsítvány besorolás energia tanusítvány energetikai tanúsítvány kormányrendelet kötelező energetikai tanúsítvány tanusitvany energetikai tanúsítvány feltöltése energia tanusitvány energia tanusitvany tanúsítvány hiba hibás tanusítvány mi az a tanúsítvány tanusítvány törlése
HÍVJ FEL
+
Hívj fel!