Otthon melege program 2019-2020: Az otthon melege pályázattal kapcsolatban mindig sok információt lehet hallani. Általában egy-egy alprogram indulását a TV-ben is bejelentik, illetve próbálják reklámozni is a ehetőséget. Természetesen, ha a későbbiekben pályázni szeretne egy-egy alprogramra mentse el oldalunkat böngészője könyvjelzőjébe és látogasson vissza.

Otthon melege program pályázat 2019-2020

Elérhető Otthon melege programok:

Otthon melege program 2019-2020-ban jelenleg az alábbi elérhető:

Jelenleg csak 1 db pályázati lehetőség elérhető az Otthon melege programban:

 • Otthon melege program 2019-2020 Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere alprogram (Pályázat kódszáma: ZFR-TÁV/2019)
 • Ehhez a programhoz bővebb tájékoztatást a következő linken találunk: https://tav2019.nfsi.hu/
 • Jelen pályázati kiírásra kizárólag távfűtéssel ellátott lakásszövetkezetek és társasházak nyújthatnak be pályázatot. A pályázaton való részvétel feltétele a Társasházak esetén a pályázattal érintett épület összes lakásának tulajdoni hányada alapján számított legalább egyszerű szavazattöbbséggel, a Lakásszövetkezetek esetén pedig a pályázattal érintett épület összes lakástulajdonnal rendelkező tagok legalább több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlési határozat. Közgyűlési határozat meghozható közgyűlésen vagy írásbeli szavazással.
 • Nem jogosult pályázatot benyújtani az a Pályázó:
  • 1) amely nem rendelkezik magyar adószámmal;
  • 2) amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes;
  • 3) amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
  • 4) amely 60 napon túli közüzemidíj-tartozással rendelkezik;
  • 5) amelyben a 90 napon túli közös költség tartozással rendelkezők aránya – tulajdoni hányad- vagy m2 -arányosan számolva – eléri vagy meghaladja a 20%-ot;
  • 6) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatói döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
  • 7) amely az adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget;
  • 8) amely mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket, kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;
  • 9) amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdése vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;
  • 10) amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek;
  • 11) amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
  • 12) amelynek harmadik féllel szemben olyan kötelezettsége áll fenn, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
  • 13) amely a jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja. A fentieken kívül a pályázatból kizárt az olyan lakásszövetkezet, amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll. A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatás igénybevételére jogosult képviselője, vagy meghatalmazottja nyújtotta be. Azok a pályázatok, melyek nem felelnek meg az előírt jogosultsági követelményeknek, elutasításra kerülnek.
Otthon melege program-pályázat 2019-2020

Otthon melege program 2019-2020: Hiteles forrásnak a pályázattal kapcsolatban egyedül a Nemzeti Fejlesztési és Struktúrális Intézet (rövidebben NFSI számít.

Honlapjuk: http://www.nfsi.hu/

Nézd meg és kövess minket a facebookon, ott is mindig beszámolunk az érkező pályázati újdonságokról: Otthon melege pályázat 2019-2020