Otthon melege program 2019-2020

Otthon melege program 2019-2020: Az otthon melege pályázattal kapcsolatban mindig sok információt lehet hallani. Általában egy-egy alprogram indulását a TV-ben is bejelentik, illetve próbálják reklámozni is a ehetőséget. Természetesen, ha a későbbiekben pályázni szeretne egy-egy alprogramra mentse el oldalunkat böngészője könyvjelzőjébe és látogasson vissza.

Otthon melege program pályázat 2019-2020

Elérhető Otthon melege programok:

Otthon melege program 2019-2020-ban jelenleg az alábbi elérhető:

Jelenleg csak 1 db pályázati lehetőség elérhető az Otthon melege programban:

 • Otthon melege program 2019-2020 Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere alprogram (Pályázat kódszáma: ZFR-TÁV/2019)
 • Ehhez a programhoz bővebb tájékoztatást a következő linken találunk: https://tav2019.nfsi.hu/
 • Jelen pályázati kiírásra kizárólag távfűtéssel ellátott lakásszövetkezetek és társasházak nyújthatnak be pályázatot. A pályázaton való részvétel feltétele a Társasházak esetén a pályázattal érintett épület összes lakásának tulajdoni hányada alapján számított legalább egyszerű szavazattöbbséggel, a Lakásszövetkezetek esetén pedig a pályázattal érintett épület összes lakástulajdonnal rendelkező tagok legalább több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlési határozat. Közgyűlési határozat meghozható közgyűlésen vagy írásbeli szavazással.
 • Nem jogosult pályázatot benyújtani az a Pályázó:
  • 1) amely nem rendelkezik magyar adószámmal;
  • 2) amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes;
  • 3) amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
  • 4) amely 60 napon túli közüzemidíj-tartozással rendelkezik;
  • 5) amelyben a 90 napon túli közös költség tartozással rendelkezők aránya – tulajdoni hányad- vagy m2 -arányosan számolva – eléri vagy meghaladja a 20%-ot;
  • 6) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatói döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
  • 7) amely az adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget;
  • 8) amely mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket, kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;
  • 9) amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdése vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;
  • 10) amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek;
  • 11) amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
  • 12) amelynek harmadik féllel szemben olyan kötelezettsége áll fenn, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
  • 13) amely a jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja. A fentieken kívül a pályázatból kizárt az olyan lakásszövetkezet, amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll. A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatás igénybevételére jogosult képviselője, vagy meghatalmazottja nyújtotta be. Azok a pályázatok, melyek nem felelnek meg az előírt jogosultsági követelményeknek, elutasításra kerülnek.
Otthon melege program-pályázat 2019-2020

Otthon melege program 2019-2020: Hiteles forrásnak a pályázattal kapcsolatban egyedül a Nemzeti Fejlesztési és Struktúrális Intézet (rövidebben NFSI számít.

Honlapjuk: http://www.nfsi.hu/

Nézd meg és kövess minket a facebookon, ott is mindig beszámolunk az érkező pályázati újdonságokról: Otthon melege pályázat 2019-2020

Szolgáltatásunk az alábbi településeken érhető el:

Lefelé görgetve nézheti meg az egyes megyéket. Online megrendelés menüpontban kérhet ajánlatot a tanúsítvány elkészítésére is!!! Ezzel még nem keletkezik semmilyen kötelezettsége és 2 órán belül személyes ajánlata lesz!

Cégadatok:

Madaras Gergely e.v.

Telefon: 06-30/222-0962
E-mail: madarasgergo@gmail.com

Kulcsszavak

energetikai tanúsítvány energetikai tanúsítvány ára energetikai tanusítvány tanúsítvány épületenergetikai tanúsítvány energetikai tanúsítvány olcsón energetikai tanúsítvány ár energetikai tanúsítvány árak energetikai tanúsítvány jogszabály energetikai tanúsítvány rendelet energetikai tanúsítvány készítés lakás energetikai tanusítvány energetikai tanúsítvány adásvételi szerződés olcsó energetikai tanúsítvány energetikai tanúsítvány mikor kell energia tanúsítvány mikor kell energetikai tanúsítvány energiahatékonysági tanúsítvány ingatlan energetikai tanúsítvány energetika tanúsítvány energetikai tanúsítvány készítése energetikai tanúsítvány törvény ingatlan adásvétel energetikai tanúsítvány energetikai tanúsítvány minta energetikai tanúsítvány 50 m2 alatt tanusítvány tanusitvány energetikai tanúsítvány kötelező energetikai tanúsítvány érvényessége hiteles energetikai tanúsítvány energetikai tanúsítvány földhivatal energetikai tanúsítvány kategóriák energetikai tanúsítvány kalkulátor energetikai tanúsítvány besorolás energia tanusítvány energetikai tanúsítvány kormányrendelet kötelező energetikai tanúsítvány tanusitvany energetikai tanúsítvány feltöltése energia tanusitvány energia tanusitvany tanúsítvány hiba hibás tanusítvány mi az a tanúsítvány tanusítvány törlése
HÍVJ FEL
+
Hívj fel!